1 op 5 werknemers maakt verkeerde bedrijfskeuze

Vijf keer meer gelukkige werknemers op juiste werkplek dan op verkeerde

De helft* van de Belgische werknemers zit vandaag op de juiste werkplek. Eveneens de helft van deze groep geeft aan gelukkig te zijn met hun werk én leven. Bij 1 op 5 werknemers, die geen goede ‘match’ hebben met hun bedrijf, geeft slechts 1 op 10 aan gelukkig te zijn. De hoofdkenmerken van het ‘ideale’ bedrijf volgens werknemers vindt men vooral terug bij KMO’s. Toch hebben net KMO’s het moeilijk om de juiste mensen aan te trekken. Meer realistische verwachtingen en goede loopbaanbegeleiding zijn de boodschap.

Na de zomervakantie, bij de start van het nieuwe werkjaar zoeken heel wat jonge mensen naar het ideale bedrijf om hun loopbaan te starten. Vaak is de zoektocht naar de juiste job op de ideale werkplek, zoeken naar een naald in een hooiberg.
Tempo-Team onderzocht bij een representatieve steekproef* van werknemers in welke mate hun profiel overeenstemt met hun ideaalbeeld van een bedrijf en de mate waarin werkgevers hieraan kunnen beantwoorden. Uit de studie blijkt dat bijna 60% van de werknemers in KMO’s goed zit terwijl dit voor grote bedrijven bij 31% het geval is. In KMO’s zit 9% verkeerd en bij grote bedrijven 25%.

Een goede ‘match’ met een werkgever is van groot belang voor het welzijn van de werknemers, zo blijkt nog uit de studie. Zo zegt 48% van de werknemers, die kozen voor het juiste bedrijf, gelukkig te zijn met hun werk en 46% ook met hun leven. Slechts 8% van de werknemers, van wie het profiel en verwachtingen niet overeenstemmen met het profiel van hun bedrijf, geven aan gelukkig te zijn met hun werk en 10% met hun leven.

Goed betaalde job in open bedrijfscultuur

Volgens werknemers wordt het ideale bedrijf gekenmerkt door een open communicatiecultuur met weinig politieke spelletjes, veel respect voor de werknemers, een goede relatie met het management, stevig salarispakket met extralegale voordelen en werkzekerheid.
Uit het onderzoek blijkt dat de open communicatiecultuur, respect en goede relatie met het management significant meer overeenkomen met de profielkenmerken die werkgevers en werknemers typisch vinden voor een KMO. Werkzekerheid komt evenveel voor bij KMO’s als bij grote bedrijven. Grote bedrijven scoren dan weer significant beter als het op het salaris aankomt.

Het ideale bedrijf stemt dus, op de loonvoorwaarden na, meer overeen met een KMO dan met een groot bedrijf.

Verwachtingen beter op elkaar afstemmen

Ruim de helft van de werknemers werkt dus het liefst in een KMO. Dit is voor een KMO-land als België een goede zaak. Maar toch worstelen naar eigen zeggen 2 op 3 KMO’s met het vinden van de juiste profielen voor hun openstaande vacatures. Een belangrijk struikelblok zijn de loonvoorwaarden die volgens de ondervraagde werknemers aantrekkelijker zijn bij grote bedrijven. Voor 8 op 10 werknemers is het salarispakket ook de belangrijkste factor bij het kiezen voor een job. Slechts 1 op 2 KMO’s geeft aan dat zij goede loonvoorwaarden aanbieden, terwijl dit volgens 2 op 3 werkgevers van grote bedrijven het geval is. “Wij stellen ook op het terrein vast dat veel werknemers geen realistische loonvoorwaarden stellen. Dit is zeker het geval bij jonge starters. Dit kan hun keuze voor de juiste werkplek overschaduwen. Om de ideale werkplek te vinden is het vaak nodig om een compromis te sluiten,” aldus Valérie Denis, CSR-verantwoordelijke bij Tempo-Team.

Ruim de helft van de KMO-werkgevers geeft in de studie ook aan dat veel sollicitanten niet de juiste instelling hebben om bij een KMO te werken en drie op vier stelt vast dat kandidaten vaak niet weten wat het is om in een KMO te werken.

Al stemt de ideale werkplek van werknemers het meest overeen met bedrijven van het KMO-type, toch schiet de kennis van veel werkzoekenden over wat werken in een KMO betekent vaak tekort.

Tot slot blijkt eveneens uit het onderzoek dat de verwachtingen die werknemers hebben over de gang van zaken op de werkvloer op een aantal belangrijke punten niet overeenstemmen met de realiteit die de werkgevers beschrijven. Zo verwachten werknemers in hun ideale bedrijf dat men problemen aanpakt via overleg, terwijl werkgevers zeggen dat dit in de praktijk gebeurt volgens vastgelegde regels en procedures. Werknemers verwachten een bottom-up managementstijl, maar werkgevers geven aan dat er vooral top-down beslist wordt. Werknemers willen een focus op mensen, maar volgens werkgevers ligt de focus meer op kostenefficiëntie. Ten slotte werken werknemers het liefst volgens een duidelijk afgebakend takenpakket, terwijl werkgevers aangeven dat zij uitgaan van veel flexibiliteit.

De werkgever als droomprins en werknemer als witte raaf zijn in realiteit erg dun bezaaid. Maar mits een goede begeleiding en het creëren van de juiste verwachtingen bij beide partijen is de ideale werkplek bemand door het ideale profiel lang geen utopie,” besluit Denis.


*Dit blijkt uit de bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werkgevers en werknemers. Het onderzoek werd eind 2016 uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek is 3,4%.

Voor meer informatie, contacteer:
Stefanie Vandervorst
0478 23 74 44